Hoe maak ik een juiste factuur ?

16jan - by admin - 0 - In

Indien je factureert via een online boekhouden pakket , moet je er in ieder geval voor zorgen dat je factuur rechtsgeldig is en niet door de BTW administratie kan verworpen worden. Hiervoor moeten er een aantal minimale gegevens aanwezig zijn op de factuur.

 • Het woord ‘factuur’ of ‘creditnota’
 • Datum en factuurnummer
 • Naam en adres van de uitreiker en van de medecontractant of de maatschappelijke benaming en de aard van de rechtspersoon
 • Het IBAN nummer
 • Het BTW nummer  / ondernemingsnummer
 • Beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en/of diensten
 • Prijs gesplitst per handeling en btw tarief
 • Bedrag van de verschuldigde BTW , eventueel per BTW tarief
 • Eventueel de reden van vrijstelling van de BTW indien de gefactureerde niet onderworpen is aan de BTW
 • Algemene voorwaarden : Het vermelden van de algemene voorwaarden is niet verplicht , maar u doet er toch best aan deze te vermelden op de achterkant van de factuur

Bijzondere vermeldingen

 • BTW verlegd, indien de BTW verschuldigd is door de medecontractant
 • Factuur uitgereikt door  afnemer in het geval van self=billing
 • vrijgesteld van BTW op grond van artikel …’, indien de handeling vrijgesteld is van BTW. De wettelijke grondslag voor de vrijstelling moet wel gedetailleerd omschreven zijn.
  Bijzondere vermeldingen opgelegd door de wetgeving ( verkoop van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, motorvoertuigen, reisbureaus, gebruikte goederen